• HR-spesialisten

    – ditt personalkontor

HR-rådgivning

Personalrådgivning, lederstøtte, arbeidsrett, lønn, utvikling.

Rekruttering

Stillingsutlysning, søknadsadministrasjon, intervjuer, utvelgelse

Sykefraværs-
oppfølging

Få sykemeldte tilbake i aktivitet så raskt som mulig.

Personvern (GDPR)

Internkontroll for god og sikker behandling av personopplysninger.

Kort om HR-spesialisten

Vårt mål er å være ditt personalkontor, og gjennom samarbeid og partnerskap bidra til å styrke rutinene, dialogen og relasjonene i din bedrift slik at hverdagen for og med de ansatte fungerer best mulig.

20 års erfaring

HR-spesialisten har mer enn 20 års erfaring fra ledelse, HR-arbeid og personaladministrasjon på strategisk og operativt nivå, i privat og kommunal sektor.

Vi gir deg

Gode rutiner

Gode HR- og personalrutiner/-prosesser skaper en enklere og mer oversiktlig hverdag for ledere og medarbeidere.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Kontaktskjema