Våre priser

Her finner du oversikt over våre priser på abonnement- og leie av HR-spesialisten for operative HR-tjenester. For mer komplekse og strategiske HR-tjenester, ta kontakt for et tilbud.  Ta kontakt dersom du ikke finner det du leter etter.

HR-spesialistens operative HR-tjenester er tilgjengelige som:

 • en løpende abonnementstjeneste,
 • fast innleie over en gitt periode eller som
 • ad hoc-bestilling for mer sporadiske behov/prosjekter som for eksempel bistand til en rekruttering av ny medarbeider.

Abonnement

Din bedrift betaler en fast sum pr måned for et visst antall henvendelser/timer.  Ved å tegne et samarbeidsabbonnement med HR-spesialisten vil du få løpende tilgang til god og effektiv HR-rådgivning og –support.

Support/rådgivning Bronse & Sølv: hverdager 9-16
Support/rådgivning Gull & Platinum: hverdager 9-20

For å kunne levere en best mulig tjeneste er det viktig at HR-spesialisten har en god kjennskap til den enkelte samarbeidspartner. Vi gjennomfører derfor alltid en obligatorisk kartlegging ved inngåelse av avtalen. Pris for kartlegging vil være avhengig av bedriftens kompleksitet og oppgavenes omfang.

Alle priser er eks. MVA og forutsetter tegning av minimum 12 måneders abonnement.

 • Bronse - 30 min. pr mnd. (inntil 3 henv.)
  kr 390,- pr mnd. (775,- pr time utover avtale).
 • Sølv - 1,5 timer pr mnd. (inntil 6 henv.)
  kr 1090,- pr mnd. (730,- pr time utover avtale).
 • Gull - 4 timer pr. mnd.
  kr 2.800,- pr mnd. (700,- pr time utover avtale).
  De inkluderte timer kan utføres hos oppdragsgiver eller fra HR-spesialisten sitt kontor.
 • Platina - 8 timer pr. mnd.
  kr 5.500,- pr mnd. (675,- pr time utover avtale).
  De inkluderte timer kan utføres hos oppdragsgiver eller fra HR-spesialisten sitt kontor.

 • 1 dag pr uke
  kr. 750,- pr. time
 • 2 dager pr uke
  kr. 725,- pr. time
 • 3 dager pr uke
  kr. 700,- pr. time
 • 4 dager pr uke
  kr.675,- pr time
 • 5 dager pr uke
  kr. 650,- pr time

Lei en HR-spesialist

Behovet for HR-/personaltjenester varierer. I perioder  kan løsningen være å leie inn en HR-spesialist for en kortere eller lengre periode i den stillingsprosenten det er behov for. Oppgaven kan være å bidra til gjennomføring av spesifikke prosjekter som f.eks. et rekrutteringsprosjekt, vedlikeholde rutiner og prosesser  eller å ivareta den totale HR-/personalfunksjonen for en kortere eller lengre periode. Det kan også være for å dekke et vikariat eller bidra ved arbeidstopper.

En arbeidsdag er 7,5 timer.

Alle priser er eks. MVA og forutsetter en avtaleperiode på minimum 3 måneder.

Rådgivning og prosjektarbeid uten samarbeidsavtale

Oppgaven kan være å bidra til gjennomføring av spesifikke prosjekter som f.eks. et rekrutteringsprosjekt, etablere internkontroll for personvern eller andre rutiner og prosesser

 Prisen vil variere avhengig av prosjektets kompleksitet, tidsperspektiv og omfang – ta kontakt for tilbud.

 • For ad hoc-rådgivning og prosjektarbeid uten samarbeidsavtale, ta kontakt for tilbud