Hvem og hva er HR-spesialisten?

Gro Langaas Jensen

HR-spesialisten eies og drives av GRO LANGAAS JENSEN som har mer enn 20 års erfaring fra ledelse og HR- og personalarbeid på strategisk og operativt nivå, innen både privat og kommunal virksomhet.

HR-spesialisten tilbyr operative HR- og personaltjenester til små og mellomstore bedrifter uten eget HR-/personalkontor. HR-spesialisten skal være den enkelte bedrifts personalkontor/HR-partner og bidra til en effektiv personaladministrasjonen i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

HR-spesialisten har spesielt høy kompetanse innen rekruttering, personaladministrasjon, oppbygging av prosesser og strukturer samt  kompetanse- og organisasjonsutvikling.

For en mer fullstendig oversikt over HR-spsialistens erfaring og kompetanse, se LinkedIn-profil

HR-spesialisten  hjelper deg og din bedrift med alt innenfor HR-området blant annet:

  • Sykefraværsoppfølging
  • Rekruttering
  • HR- og personalrådgivning – lederstøtte
  • Personalopplysninger – personvern/GDPR
  • Personaladministrasjon
  • Rutiner og prosesser

Å ha ansatte er et stort ansvar og arbeidsrett er komplisert.

Den enkelte bedriftsleder må forholde seg til mange ulike lover, forskrifter, regler og retningslinjer. Det er fort gjort å gå seg vill i denne jungelen av paragrafer og pålegg.

Det er nødvendig med kompetanse innen HR-området for å kunne etterleve disse lovene og reglene. I tillegg handler det å være arbeidsgiver om mye mer enn bare lover og regler. Det handler om å behandle sine ansatte bra og gi dem det ansvaret og utfordringene som skal til for at de gjør jobben sin best mulig. Arbeidsgiver må sørge for at hverdagen for, og med de ansatte fungerer best mulig, slik at virksomheten oppnår gode resultater for eiere, kunder og ansatte.